گروه صنعتی معقول

گروه صنعتی معقول|maghoul group|لمجموعة الصناعیة معقول|Разумная отраслевая группа

شرکت آرد معقول نوکنده از سال 1363 با ظرفیت تولید سالانه 20000 تن آرد شروع به فعالیت کرد.این شرکت ابتدا با دارا بودن دستگاه های روسی شروع به تولید آرد با کیفیت مناسب نمود و در سال های بعد با تغییرات در دستگاه ها ظرفیت خود را نیز افزایش داده است.همچنین این شرکت دارای انبار با ظرفیت 10000 تن برای ذخیره سازی استاندارد گندم می باشد.