گروه صنعتی معقول

گروه صنعتی معقول|maghoul group|لمجموعة الصناعیة معقول|Разумная отраслевая группа

 تماس با شرکت تعاونی مقاومت بندر

آدرس: گلستان، نوکنده، جاده قدیم شاه عباسی، روبروی سر جنگل داری چشمه بلبل.

ایمیل: info@moghavematebandar.com

تلفن: تلفن تماس: 9 - 34384197 017

فکس: نمابر: 34383282 017

موبایل: تلفن همراه: 09111710440

--------------------------------------------------------

 تماس با شرکت تولیدی آرد معقول کردکوی 

آدرس:  گلستان، کیلومتر 2 اتوبان کردکوی-بهشهر ، شرکت تولیدی آرد معقول کردکوی

ایمیل:  kordkoy.maghoul.flour@gmail.com

تلفن:  تلفن تماس: 34342986-017

فکس:  نمابر: 34347676-017

-------------------------------------------------------

 تماس با شرکت آب معدنی چشمه بلبل
آدرس:   گلستان، شهر نوکنده، جاده قدیم، روبروی جنگلبانی چشمه بلبل، شهرک صنعتی معقول ، شرکت آب معدنی چشمه بلبل

ایمیل:  avior.water@gmail.com

تلفن:  تلفن تماس: 34384317-017

فکس:  نمابر: 34384318-017

----------------------------------------------------------

تماس با شرکت تولیدی آرد معقول نوکنده
آدرس:   گلستان ، شهر نوکنده ، جنب اداره پست(خیابان شهدای غواص گمنام) ، شرکت تولیدی آرد معقول نوکنده

ایمیل: nokande.maghoul.flour@gmail.com

تلفن:  تلفن تماس: 34382231-017

فکس:  نمابر: 34382970-017

--------------------------------------------------------

تماس با شرکت تولیدی آرد معقول نور
آدرس:   مازندران ، شهر نور ، روستای عباسا به سمت روستای انارجار ، شرکت تولیدی آرد معقول نور

ایمیل: nour.maghoul.flour@gmail.com

تلفن:  تلفن تماس: 44561212-011

فکس:  نمابر: 44561213-011

----------------------------------------------------------

تماس با شرکت گندمکوب بهشهر
آدرس:  مازندران ، بهشهر ، کیلومتر7جاده بهشهر گرگان ، پشت کارخانه اکریلتاب ، شرکت گندمکوب بهشهر

ایمیل: gandomkoob@gmail.com

تلفن:  تلفن تماس :34648773-011

فکس:  نمابر:34648774-011

--------------------------------------------------------------------

تماس با شرکت معقول فوم
آدرس:  گلستان ، نوکنده ، جاده قدیم ، شهرک صنعتی معقول ، واحدیونولیت

ایمیل: maghoul.foam@gmail.com

تلفن:  تلفن تماس :34383282-017

فکس:  نمابر:34383368-017

------------------------------------------------------------------

تماس با شرکت ماکارونی معقول
آدرس:   گلستان ، شهر نوکنده ،بلوار آیت الله نصیری ، خیابان سفیر امید ، سفیر 8 ، شرکت ماکارونی معقول

ایمیل: maghoul.spaghetti@gmail.com

تلفن:  تلفن تماس: 34382323-017

فکس:  نمابر: 34382830-017