گروه صنعتی معقول

گروه صنعتی معقول|maghoul group|لمجموعة الصناعیة معقول|Разумная отраслевая группа

گروه صنعتی معقول گلستان بزرگترین گروه سرمایه گذاری در غرب استان گلستان بوده که در بخشهای مختلف صنعتی و به منظور ایجاد ارزش افزوده در بخش صنایع تبدیلی با هدف توسعه صنعتی استان با تکیه بر بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص بومی و کاهش نرخ بیکاری در منطقه غرب استان گلستان با احداث واحدهای صنعتی تابعه تشکیل گردید .

واحدهای صنعتی زیر مجموعه گروه صنعتی معقول هر کدام به صورت شرکتهای صنعتی مستقل فعالیت داشته و تحت مدیریت مرکزی جناب آقای حاج علی اصغر معقولی در حال کار می باشند . ایشان با توجه ویژه به جایگاه صنعت در فرایند کسب و کار ( کارآفرینی ) و با توجه به ویژگی شایسته سالاری یعنی ایجاد نگرش الگوهای رفتاری ، روشهای علمی را برای جذب ، بکارگیری و پرورش نیروی انسانی بر اساس تطابق شایستگی ، استعداد و توانمندی های آنها با نیاز سازمان بکار گرفته است و تمام توان خود را برای دستیابی به اهداف آتی خویش که همان ارتقاء سطح کیفی و تامین رضایت و خشنودی اهالی منطقه می باشد ، با ارائه برنامه دقیق و منسجم ، سرمایه گذاری های جدیدی را برای رسیدن به این مهم آغاز نموده و امیدوار است که این مجموعه را گام به گام به هدف نهایی برای توسعه گروه نزدیک نماید .

گروه صنعتی معقول مشتری مداری را سرلوحه برنامه ها و تولیدات خود قرار داده است.