گروه صنعتی معقول

گروه صنعتی معقول|maghoul group|لمجموعة الصناعیة معقول|Разумная отраслевая группа

                       

 شرکت سیلوی خوشه طلایی آزادشهر در سال 1385 با ظرفیت ذخیره سازی 30 هزار تن به بهره برداری رسید.هدف از احداث این سیلو ذخیره سازی غلات به صورت استاندارد و کاهش هزینه حمل و نقل گندم کشاورزان منطقه در زمان تحویل محصول می باشد.قابل به ذکر است این شرکت در حال ارتقا ظرفیت خود برای ذخیره سازی بیشتر گندم می باشد.